Logo hoctoan.net
  TRUNG TÂM HỌC TOÁN hoctoan.net  
  Tự học toán cấp 3, Gia sư toán qua mạng  
   
Trang chủ
Giới thiệu
Hướng dẫn
Đăng ký
Chương trình
  Môn toán cấp 2
  Lý thuyết toán 6
  Lý thuyết toán 7
  Lý thuyết toán 8
  Lý thuyết toán 9
  Công thức số học 6
  Công thức hình học 6
  Công thức đại số 7
  Công thức hình học 7
  Công thức đại số 8
  Công thức hình học 8
  Công thức đại số 9
  Công thức hình học 9
  Công thức toán học cấp 2
Bài tập
  Môn toán cấp 3
Form mẫu
Liên hệ

Phần Đề toán, dạng toán, hướng dẫn, đáp số, bài giải toán lớp 9

Nội dung này chỉ dành cho thành viên. Vui lòng đăng ký để nhận được nội dung này.

Phần đại số
Bài tập theo chuyên đề:
  + Phương trình vô tỉ: Một số phương pháp giải Phương trình vô tỉ  
  + Bất đẳng thức: Một số phương pháp giải toán Bất đẳng thức  
  + Tìm cực trị: Sai lầm thường gặp khi giải toán cực trị; Một số phương pháp giải toán tìm cực trị  
  + Phần nguyên: định nghĩa; cách tìm phần nguyên; giải phương trình liên quan đến phần nguyên; Chứng minh đẳng thức và bất đẳng thức có liên quan đến phần nguyên  
Chương IV – Hàm số y=ax^2 . Phương trình bậc 2 một ẩn
  + Quan hệ giữa parabol y=ax^2 và đường thẳng y=mx+n  
  + Điều kiện về nghiệm của 1 phương trình: dấu của các nghiệm của phương trình bậc 2; So sánh nghiệm của phương trình bậc 2 với 1 số; Điều kiện về nghiệm của 1 số phương trình qui về phương trình bậc 2  
  + Đa thức bậc 2 với bất đẳng thức và toán cực trị: dấu của đa thức bậc 2; Chứng minh bất đẳng thức; Phương pháp miền giá trị của hàm số; Cực trị của đa thức bậc 2 với điều kiện ràng buộc của biến  
     
Phần hình học
  + Chuyên đề: Đường tròn và phép vị tự  
  + Dựng hình: Vận dụng các phép đối xứng tâm, đối xứng trục, phép vị tự để dựng hình; Dựng hình bằng phương pháp đại số  
  + Toán cực trị: Vận dụng bất đẳng thức; Chọn biến trong bài toán cực trị  
     
  Chuyên đề: quĩ tích: Quỹ tích cung chứa góc; Phát hiện điểm cố định để tìm quĩ tích; Vận dụng các phép đối xứng tâm, đối xứng trục, phép vị tự để tìm quĩ tích; Biện luận trong bài toán quĩ tích  
  + Dựng hình: dựng hình theo thứ tự ngược; Tìm thêm các điểm cố định trong bài toán dựng hình; Phương pháp dựng đường tròn phụ; Dựng hình bằng phương pháp đại số  
  + Toán cực trị  

 

Banner odau.info chúc mừng năm mới 2021
Địa chỉ - Chỉ đường Cẩm nang - Tư vấn Giáo dục - Du học