Logo hoctoan.net
  TRUNG TÂM HỌC TOÁN hoctoan.net  
  Tự học toán cấp 3, Gia sư toán qua mạng  
   
Trang chủ
Giới thiệu
Hướng dẫn
Đăng ký
Chương trình
  Môn toán cấp 2
  Lý thuyết toán 6
  Lý thuyết toán 7
  Lý thuyết toán 8
  Lý thuyết toán 9
Công thức số học 6
  Công thức hình học 6
  Công thức đại số 7
  Công thức hình học 7
  Công thức đại số 8
  Công thức hình học 8
  Công thức đại số 9
  Công thức hình học 9
  Công thức toán học cấp 2
  Bài tập
  Môn toán cấp 3
  Toán chuyên đề
Form mẫu
Liên hệ

Phần công thức toán học môn số học lớp 6

1/ Bảng hệ thống về ước số chung, ước số chung lớn nhất (ƯSCLN), bội số chung, bội số chung nhỏ nhất (BSCNN). Nắm vững tính chia hết, tìm ƯSCLN và BSCNN

Bảng công thức tính ước số chung, bội số chung

2/ Bảng hệ thống về số nguyên. Nắm vững qui tắc dấu ngoặc, qui tắc chuyển vế

Bảng biểu diễn tập số nguyên

3/ Bảng hệ thống về phân số. Nắm vững tính chất cơ bản của phân số, cách qui đồng mẫu nhiều phân số, cách rút gọn phân số, phép cộng, trừ, nhân, chia phân số

Bảng công thức tính chất phân số

 

Banner odau.info chúc mừng năm mới 2021
 
Địa chỉ - Chỉ đường Cẩm nang - Tư vấn Giáo dục - Du học