Logo hoctoan.net
  TRUNG TÂM HỌC TOÁN hoctoan.net  
  Tự học toán cấp 3, Gia sư toán qua mạng  
   
Trang chủ
Giới thiệu
Hướng dẫn
Đăng ký
Chương trình
  Môn toán cấp 2
  Lý thuyết toán 6
  Lý thuyết toán 7
  Lý thuyết toán 8
  Lý thuyết toán 9
  Công thức số học 6
  Công thức hình học 6
Công thức đại số 7
  Công thức hình học 7
  Công thức đại số 8
  Công thức hình học 8
  Công thức đại số 9
  Công thức hình học 9
  Công thức toán học cấp 2
  Bài tập
  Môn toán cấp 3
  Toán chuyên đề
Form mẫu
Liên hệ

Phần công thức toán học môn đại số lớp 7

1/ Bảng hệ thống về số hữu tỉ, số thực. Nắm vững các phép toán (cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa) với số hữu tỉ, phép toán giá trị tuyệt đối, bỏ giá trị tuyệt đối

Bảng biểu diễn số hữu tỉ, số thực

2/ Bảng hệ thống kiến thức về hàm số và đồ thị. Nắm vững các đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, mặt phẳng tọa độ, biểu diễn và xác định điểm mặt phẳng tọa độ, hàm số và đồ thị hàm số y=ax

hệ thống kiến thức về hàm số và đồ thị

3/ Những kiến thức cơ bản cần nhớ về thống kê. Nắm vững cách tính tần số, số trung bình cộng, mốt, cách vẽ biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ cột

Bảng hệ thống kiến thức thống kê lớp 7

4/ Những kiến thức cơ bản cần nhớ về biểu thức đại số. Nắm vững kiến thức đơn thức, đơn thức đồng dạng, đa thức, các phép toán cộng, trừ đơn thức, đa thức

 

Banner odau.info chúc mừng năm mới 2021
 
Địa chỉ - Chỉ đường Cẩm nang - Tư vấn Giáo dục - Du học