Logo hoctoan.net
  TRUNG TÂM HỌC TOÁN hoctoan.net  
  Tự học toán cấp 3, Gia sư toán qua mạng  
   
Trang chủ
Giới thiệu
Hướng dẫn
Đăng ký
Chương trình
  Môn toán cấp 2
  Lý thuyết toán 6
  Lý thuyết toán 7
  Lý thuyết toán 8
  Lý thuyết toán 9
  Công thức số học 6
  Công thức hình học 6
  Công thức đại số 7
  Công thức hình học 7
  Công thức đại số 8
Công thức hình học 8
  Công thức đại số 9
  Công thức hình học 9
  Công thức toán học cấp 2
  Bài tập
  Môn toán cấp 3
  Toán chuyên đề
Form mẫu
Liên hệ

Phần công thức toán học môn hình học lớp 8

quang cao 3

1/ Bảng hệ thống dấu hiệu nhận biết các loại tứ giác. Nắm vững các đặc điểm, tính chất các loại tứ giác

Bảng hệ thống dấu hiệu nhận biết các loại tứ giác

2/ Bảng hệ thống công thức tính diện tích các loại tứ giác. Nắm được công thức tính diện tích các loại tứ giác

Bảng công thức tính diện tích các loại tứ giác

3/ Bảng hệ thống kiến thức về tam giác bằng nhau và tam giác đồng dạng

Bảng hệ thống về tam giác bằng nhau và tam giác đồng dạng

4/ Bảng hệ thống công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều. Nắm được công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều.

Bảng công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều

đặt quảng cáo tại hoctoan.net

 

Banner odau.info chúc mừng năm mới 2021
 
Địa chỉ - Chỉ đường Cẩm nang - Tư vấn Giáo dục - Du học