Logo hoctoan.net
  TRUNG TÂM HỌC TOÁN hoctoan.net  
  Tự học toán cấp 3, Gia sư toán qua mạng  
   
Trang chủ
Giới thiệu
Hướng dẫn
Đăng ký
Chương trình
  Môn toán cấp 2
  Lý thuyết toán 6
  Lý thuyết toán 7
  Lý thuyết toán 8
  Lý thuyết toán 9
  Công thức số học 6
  Công thức hình học 6
  Công thức đại số 7
Công thức hình học 7
  Công thức đại số 8
  Công thức hình học 8
  Công thức đại số 9
  Công thức hình học 9
  Công thức toán học cấp 2
  Bài tập
  Môn toán cấp 3
  Toán chuyên đề
Form mẫu
Liên hệ

Phần công thức toán học môn hình học lớp 7

1/ Bảng hệ thống về tam giác, các trường hợp tam giác bằng nhau, một số dạng tam giác đặc biệt

Bảng biểu diễn các trường hợp tam giác bằng nhau

2/ Bảng hệ thống về quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng qui trong tam giác. Nắm vững tính chất 3 đường: trung tuyến, phân giác, trung trực, đường cao trong tam giác

Bảng hệ thống về quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng qui trong tam giác

 

Banner odau.info chúc mừng năm mới 2021
 
Địa chỉ - Chỉ đường Cẩm nang - Tư vấn Giáo dục - Du học