Logo hoctoan.net
  TRUNG TÂM HỌC TOÁN hoctoan.net  
  Tự học toán cấp 3, Gia sư toán qua mạng  
   
Trang chủ
Giới thiệu
Hướng dẫn
Đăng ký
Chương trình
  Môn toán cấp 2
  Lý thuyết toán 6
  Lý thuyết toán 7
  Lý thuyết toán 8
Lý thuyết toán 9
  Công thức số học 6
  Công thức hình học 6
  Công thức đại số 7
  Công thức hình học 7
  Công thức đại số 8
  Công thức hình học 8
  Công thức đại số 9
  Công thức hình học 9
  Công thức toán học cấp 2
  Bài tập
  Môn toán cấp 3
  Toán chuyên đề
Form mẫu
Liên hệ

Phần lý thuyết, công thức toán lớp 9

Phần đại số Chương I – Căn bậc 2; Căn bậc 3
  1. Căn bậc 2; Hằng đẳng thức căn bậc 2 Xem
  2. Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương Xem
  3. Biến đổi, rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2 Xem
  4. Căn bậc 3. Căn bậc n Xem
Chương II – Hàm số bậc nhất
  1. Bổ sung các khái niệm về hàm số Xem
  2. Hàm số y=ax. Hàm số bậc nhất Xem
  3. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. Hệ số góc của đường thẳng y=ax+b Xem
     
Chương III – Hệ 2 phương trình bậc nhất 2 ẩn
  1. Phương trình bậc nhất 2 ẩn
Xem
  2. Hệ 2 phương trình bậc nhất 2 ẩn Xem
     
Chương IV – Hàm số y=ax^2 . Phương trình bậc 2 một ẩn
  1. Hàm số y=ax^2 Xem
  2. Phương trình bậc 2 một ẩn Xem
  3. Hệ thức Vi-et và ứng dụng Xem
  4. Phương trình qui về phương trình bậc 2 Xem
     
Phần hình học Chương I – Hệ thức lượng trong tam giác vuông
  1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông Xem
  2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn Xem
     
Chương II - Đường tròn
  1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn Xem
  2. Đường kính và dây của đường tròn. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây Xem
  3. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Xem
  4. Tính chất của 2 tiếp tuyến cắt nhau Xem
  5. Đường tròn nội tiếp tam giác Xem
  6. Đường tròn bàng tiếp tam giác Xem
  7. Vị trí tương đối của 2 đường tròn Xem
     
Chương III – Góc với đường tròn
  1. Liên hệ giữa cung và dây Xem
  2. Góc nội tiếp Xem
  3. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung Xem
  4. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn Xem
  5. Cung chứa góc Xem
  6. Tứ giác nội tiếp Xem
  7. Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp đa giác Xem
  8. Độ dài đường tròn. Diện tích hình tròn Xem
Chương IV – Hình trụ. Hình nón. Hình cầu
  1. Hình trụ Xem
  2. Hình nón Xem
  3. Hình cầu Xem
     

 

Banner odau.info chúc mừng năm mới 2021
 
Địa chỉ - Chỉ đường Cẩm nang - Tư vấn Giáo dục - Du học