Logo hoctoan.net
  TRUNG TÂM HỌC TOÁN hoctoan.net  
  Tự học toán cấp 3, Gia sư toán qua mạng  
   
Trang chủ
Giới thiệu
Hướng dẫn
Đăng ký
Chương trình
  Môn toán cấp 2
  Lý thuyết toán 6
  Lý thuyết toán 7
  Lý thuyết toán 8
  Lý thuyết toán 9
  Công thức số học 6
  Công thức hình học 6
  Công thức đại số 7
  Công thức hình học 7
  Công thức đại số 8
  Công thức hình học 8
  Công thức đại số 9
  Công thức hình học 9
Công thức toán học cấp 2
  Bài tập
  Môn toán cấp 3
  Toán chuyên đề
Form mẫu
Liên hệ

Phần công thức toán học cấp 2

quang cao 3

Về số học và đại số:
1/ Nắm vững các tập hợp số
2/ Ghi nhớ hằng đẳng thức đáng nhớ

Bảng tập hợp số và hằng đẳng thức đáng nhớ ở cấp 2, PTCS

3/ Nắm vững về phương trình và bất phương trình 1 ẩn gồm: phương trình bậc nhất, phương trình bậc 2, bất phương trình bậc nhất, bất phương trình bậc 2
4/ Nắm vững hệ 2 phương trình 2 ẩn bậc nhất
5/ Nắm vững giải bài toán cực trị, chứng minh bất đẳng thức
6/ Nắm vững cách giải phương trình vô tỉ

Về hình học:
1/ Tam giác bằng nhau, tam giác đồng dạng. Các đường đồng qui trong tam giác

Tổng hợp các trường hợp bằng nhau của tam giác

Tổng hợp các trường hợp đồng dạng của tam giác

Các đường đồng qui trong tam giác

2/ Hệ thức lượng trong tam giác vuông, tỉ số lượng giác các góc nhọn
3/ Công thức tính diện tích các hình tứ giác

Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Công thức tính diện tích các hình tứ giác

4/ Công thức tính diện tích xung quanh và tính thể tích các hình khối: hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều, hình trụ, hình nón, hình cầu

Công thức tính diện tích xung quanh và tính thể tích các hình khối: hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều

Công thức tính diện tích xung quanh và tính thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích xung quanh và tính thể tích hình nón

Công thức tính diện tích xung quanh và tính thể tích hình cầu

đặt quảng cáo tại hoctoan.net
Banner odau.info chúc mừng năm mới 2021
 
Địa chỉ - Chỉ đường Cẩm nang - Tư vấn Giáo dục - Du học