Logo hoctoan.net
  TRUNG TÂM HỌC TOÁN hoctoan.net  
  Tự học toán cấp 3, Gia sư toán qua mạng  
   
Trang chủ
Giới thiệu
Hướng dẫn
Đăng ký
Chương trình
  Môn toán cấp 2
  Lý thuyết toán 6
  Lý thuyết toán 7
Lý thuyết toán 8
  Lý thuyết toán 9
  Công thức số học 6
  Công thức hình học 6
  Công thức đại số 7
  Công thức hình học 7
  Công thức đại số 8
  Công thức hình học 8
  Công thức đại số 9
  Công thức hình học 9
  Công thức toán học cấp 2
  Bài tập
  Môn toán cấp 3
  Toán chuyên đề
Form mẫu
Liên hệ

Phần lý thuyết, công thức toán lớp 8

Phần đại số Chương I – Phép nhân và phép chia các đa thức
  1. Nhân đơn thức với đa thức. Nhân đa thức với đa thức
Xem
  2. Hằng đẳng thức đáng nhớ Xem
  3. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp: đặt nhân tử chung; dùng hằng đẳng thức; nhóm hạng tử; kết hợp nhiều phương pháp Xem
  4. Chia đơn thức cho đơn thức Xem
  5. Chia đa thức cho đơn thức Xem
  6. Chia đa thức 1 biến đã sắp xếp Xem
Chương II – Phân thức đại số
  1. Phân thức đại số: tính chất; rút gọn; qui đồng mẫu số nhiều phân thức
Xem
  2. Phép cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số Xem
  3. Biến đổi biểu thức hữu tỉ. Giá trị phân thức Xem
Chương III – Phương trình bậc nhất 1 ẩn
  1. Mở đầu về phương trình Xem
  2. Phương trình bậc nhất 1 ẩn Xem
  3. Phương trình đưa về dạng ax+b=0 Xem
  4. Phương trình tích Xem
  5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu Xem
  6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình Xem
Chương IV – Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn
  1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng Xem
  2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân Xem
  3. Bất phương trình 1 ẩn. Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn Xem
  4. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Xem
Phần hình học Chương I – Tứ giác
  1. Tứ giác. Hình thang. Hình thang cân Xem
  2. Đường trung bình của tam giác; của hình thang Xem
  3. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang Xem
  4. Đối xứng trục. Hình bình hành Xem
  5. Đối xứng tâm. Hình chữ nhật Xem
  6. Đường thẳng song song với 1 đường thẳng cho trước Xem
  7. Hình thoi. Hình vuông Xem
Chương II - Đa giác. Diện tích đa giác
  1. Đa giác. Đa giác đều Xem
  2. Diện tích hình chữ nhật; tam giác; hình thang; hình thoi; đa giác Xem
Chương III – Tam giác đồng dạng
  1. Định lí Ta-let trong tam giác. Định lí đảo và hệ quả của Định lí Ta-let Xem
  2. Tính chất đường phân giác của tam giác Xem
  3. Khái niệm 2 tam giác đồng dạng. Ba trường hợp đồng dạng của tam giác Xem
  4. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông Xem
  5. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng. Bảng tổng hợp đa giác đồng dạng Xem
Chương IV – Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
  1. Hình hộp chữ nhật. Thể tích
Xem
  2. Hình lăng trụ đứng: Diện tích xung quanh; Thể tích Xem
  3. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều: Diện tích xung quanh; Thể tích Xem
  4. Bảng tổng hợp Xem

 

Banner odau.info chúc mừng năm mới 2021
 
Địa chỉ - Chỉ đường Cẩm nang - Tư vấn Giáo dục - Du học