Logo hoctoan.net
  TRUNG TÂM HỌC TOÁN hoctoan.net  
  Tự học toán cấp 3, Gia sư toán qua mạng  
   
Trang chủ
Giới thiệu
Hướng dẫn
Đăng ký
Chương trình
  Môn toán cấp 2
  Lý thuyết toán 6
  Lý thuyết toán 7
  Lý thuyết toán 8
  Lý thuyết toán 9
  Công thức số học 6
  Công thức hình học 6
  Công thức đại số 7
  Công thức hình học 7
  Công thức đại số 8
  Công thức hình học 8
Công thức đại số 9
  Công thức hình học 9
  Công thức toán học cấp 2
  Bài tập
  Môn toán cấp 3
  Toán chuyên đề
Form mẫu
Liên hệ

Phần công thức toán học môn đại số lớp 9

1/ Nắm vững căn bậc 2, căn bậc 3, căn bậc n, phép khai phương, phép khử căn thức, biểu thức liên hợp

 
2/ Nắm vững hệ số góc của đường thẳng, tương giao giữa 2 đường thẳng: đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau, đường thẳng trùng nhau  
3/ Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức:
3.1. Phương pháp biến đổi tương đương
3.2. Phương pháp làm trội, làm giảm
3.3. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức Co-si, Bu-nhia-cop-xki
3.4. Phương pháp phản chứng
3.5. Phương pháp qui nạp toán học
3.6. Phương pháp hình học
 
4/ Một số phương pháp tìm cực trị
4.1. Phương pháp xét biểu thức phụ
4.2. Phương pháp đổi biến và tìm cực trị với biến mới
4.3. Phương pháp vận dụng các bất đẳng thức đã biết (Co-si)
4.4. Phương pháp chia khoảng để tìm cực trị
4.5. Phương pháp sử dụng đồ thị để tìm cực trị
4.6. Phương pháp tìm mối liên hệ giữa biểu thức đã cho và biểu thức phải tìm cực trị
 
5/ Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ
5.1. Phương pháp nâng lên lũy thừa
5.2. Phương pháp đưa về phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối
5.3. Phương pháp đặt ẩn phụ
5.4. Phương pháp bất đẳng thức: chứng minh phương trình vô nghiệm vì một vế luôn nhỏ hơn vế kia; Sử dụng tính đối nghịch ở 2 vế; Sử dụng tính đơn điệu của hàm số; Sử dụng điều kiện xảy ra dấu bằng ở bất đẳng thức không chặt
 
6/ Nắm vững kiến thức về phần nguyên, phần lẻ, cách tìm phần nguyên của 1 số; Giải phương trình có liên quan đến phần nguyên; Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức có liên quan đến phần nguyên  
7/ Nắm vững kiến thức về giải và biện luận hệ 2 phương trình bậc nhất 2 ẩn, phương pháp thay thế  
8/ Nắm vững kiến thức về giải và biện luận phương trình bậc hai, phương trình qui về bậc 2, hệ thức Vi-et và ứng dụng xét nghiệm phương trình bậc hai  
9/ Tương giao giữa đường parabol và đường thẳng  
10/ Phương pháp giải bài toán điều kiện về nghiệm của phương trình bậc 2
10.1. Dấu của các nghiệm của phương trình bậc 2
10.2. So sánh nghiệm của phương trình bậc 2 với 1 số
10.3. Điều kiện về nghiệm của phương trình qui về phương trình bậc 2
 
11/ Phương pháp giải bài toán đa thức bậc 2 với bất đẳng thức và toán cực trị
11.1. Dấu của đa thức bậc 2
11.2. Chứng minh bất đẳng thức bậc 2
11.3. Phương pháp miền giá trị của hàm số bậc 2
11.4. Cực trị của đa thức bậc 2 với điều kiện ràng buộc của biến
 
   

 

Banner odau.info chúc mừng năm mới 2021
 
Địa chỉ - Chỉ đường Cẩm nang - Tư vấn Giáo dục - Du học