Logo hoctoan.net
  TRUNG TÂM HỌC TOÁN hoctoan.net  
  Tự học toán cấp 3, Gia sư toán qua mạng  
   
Trang chủ
Giới thiệu
Hướng dẫn
Đăng ký
Chương trình
  Môn toán cấp 2
Lý thuyết toán 6
  Lý thuyết toán 7
  Lý thuyết toán 8
  Lý thuyết toán 9
  Công thức số học 6
  Công thức hình học 6
  Công thức đại số 7
  Công thức hình học 7
  Công thức đại số 8
  Công thức hình học 8
  Công thức đại số 9
  Công thức hình học 9
  Công thức toán học cấp 2
  Bài tập
  Môn toán cấp 3
  Toán chuyên đề
Form mẫu
Liên hệ

Phần lý thuyết, công thức toán lớp 6

Phần số học Chương I – Số tự nhiên
  1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Xem
  2. Tập hợp các số tự nhiên. Ghi số tự nhiên Xem
  3. Số phần tử của 1 tập hợp. Tập hợp con Xem
  4. Cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên Xem
  5. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân, chia 2 lũy thừa cùng cơ số Xem
  6. Thứ tự thực hiện các phép tính Xem
  7. Tính chất chia hết của 1 tổng. Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9 Xem
  8. Ước và bội Xem
  9. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố Xem
  10. Phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố Xem
  11. Ước chung và bội chung. USCLN, BSCNN Xem
Chương II – Số nguyên
  1. Làm quen với số nguyên âm. Tập hợp các số nguyên
Xem
  2. Thứ tự trong Tập hợp các số nguyên Xem
  3. Cộng 2 số nguyên cùng dấu; khác dấu Xem
  4. Tính chất phép cộng, phép trừ số nguyên Xem
  5. Quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế Xem
  6. Nhân 2 số nguyên: cùng dấu; khác dấu. Tính chất phép nhân Xem
  7. Bội và ước của 1 số nguyên Xem
Chương III – Phân số
  1. Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau Xem
  2. Tính chất cơ bản của phân số. Rút gọn phân số Xem
  3. Quy đồng mẫu nhiều phân số. So sánh phân số Xem
  4. Phép cộng, trừ phân số. Tính chất phép cộng Xem
  5. Phép nhân, chia phân số. Tính chất phép nhân Xem
  6. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm Xem
  7. Tìm giá trị phân số của 1 số cho trước Xem
  8. Tìm 1 số biết giá trị phân số của nó Xem
  9. Tìm tỉ số của 2 số. Biểu đồ Xem
Phần hình học Chương I – Điểm. Đường thẳng. Đoạn thẳng
  1. Điểm. Đường thẳng. 3 điểm thẳng hàng. Đường thẳng đi qua 2 điểm Xem
  2. Tia. Đoạn thẳng Xem
  3. Độ dài đoạn thẳng. Khi nào AM+MB=AB Xem
  4. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài. Trung điểm của đoạn thẳng Xem
Chương II - Góc
  1. Nửa mặt phẳng Xem
  2. Góc. Số đo góc Xem
  3. Khi nào thì xOy + yOz = xOz. Vẽ góc cho biết số đo Xem
  4. Tia phân giác của góc. Đường tròn. Tam giác Xem

 

Banner odau.info chúc mừng năm mới 2021
 
Địa chỉ - Chỉ đường Cẩm nang - Tư vấn Giáo dục - Du học