Logo hoctoan.net
  TRUNG TÂM HỌC TOÁN hoctoan.net  
  Tự học toán cấp 3 tại nhà, Gia sư toán cấp 2 qua mạng  
   
Trang chủ
Giới thiệu
Hướng dẫn
Đăng ký
Chương trình
Form mẫu
Liên hệ
 

Form mẫu hoctoan.net sử dụng

Khi nhận được thông tin đăng ký thành viên, chúng tôi sẽ gửi e-mail để xác thực e-mail của bạn như sau

Sau khi xác thực e-mail, chúng tôi sẽ gửi e-mail hướng dẫn đóng phí như sau

Khi nhận được phí, chúng tôi sẽ gửi e-mail xác nhận tài khoản và hướng dẫn học viên cách yêu cầu dịch vụ như sau

Học viên yêu cầu cần gửi chúng tôi theo mẫu sau . Chú ý: gửi tới e-mail tdaytoan@gmail.com

Khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi bài cho thành viên như mẫu sau

Học viên nếu muốn sử dụng Zalo hoặc Viber thay cho e-mail cần gửi yêu cầu theo mẫu sau

Học viên nếu muốn kiểm tra tài khoản cần gửi yêu cầu theo mẫu sau

Khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi thông tin tài khoản thành viên như mẫu sau

Banner chuong trinh hoc thu mien phi
 
Facebook Email Công cụ học toán PP học toán giỏi Diễn đàn