Logo hoctoan.net
  TRUNG TÂM HỌC TOÁN hoctoan.net  
  Tự học toán cấp 3, Gia sư toán qua mạng  
   
Trang chủ
Giới thiệu
Hướng dẫn
Đăng ký
Chương trình
  Môn toán cấp 2
  Lý thuyết toán 6
  Lý thuyết toán 7
  Lý thuyết toán 8
  Lý thuyết toán 9
  Công thức số học 6
Công thức hình học 6
  Công thức đại số 7
  Công thức hình học 7
  Công thức đại số 8
  Công thức hình học 8
  Công thức đại số 9
  Công thức hình học 9
  Công thức toán học cấp 2
  Bài tập
  Môn toán cấp 3
  Toán chuyên đề
Form mẫu
Liên hệ

Phần công thức toán học môn hình học lớp 6

1/ Bảng hệ thống và tính chất về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia

Bảng biểu diễn điểm và đoạn thẳng

2/ Bảng hệ thống về đoạn thẳng và góc. Nắm vững độ dài đoạn thẳng, số đo góc, cộng độ dài đoạn thẳng, cộng số đo góc, trung điểm đoạn thẳng, tia phân giác của góc

Bảng biểu diễn số đo góc

 

Banner odau.info chúc mừng năm mới 2021
 
Địa chỉ - Chỉ đường Cẩm nang - Tư vấn Giáo dục - Du học