Logo hoctoan.net
  TRUNG TÂM HỌC TOÁN hoctoan.net  
  Tự học toán cấp 3, Gia sư toán qua mạng  
   
Trang chủ
Giới thiệu
Hướng dẫn
Đăng ký
Chương trình
  Môn toán cấp 2
  Môn toán cấp 3
  Lý thuyết
  Công thức toán cấp 3
  Công thức đại số
  Công thức lượng giác
  Công thức đạo hàm & tích phân
  Công thức tính diện tích
  Công thức tính thể tích
Công thức phương pháp tọa độ mặt phẳng
  Công thức vectơ
  Công thức hệ thức lượng trong tam giác
  Công thức phương pháp tọa độ không gian
  Bài tập
  Trắc nghiệm
  Đề thi ĐH
Form mẫu
Liên hệ

Phần công thức toán học cấp 3: phương pháp tọa độ mặt phẳng

5.1. Đường thẳng
5.1.1. Các dạng phương trình đường thẳng

Các dạng phương trình đường thẳng

5.1.2. Góc giữa 2 đường thẳng

Công thức tính góc giữa đường thẳng

5.1.3. Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng

Công thức tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng

5.1.4. Vị trí tương đối của 2 điểm với 1 đường thẳng

Công thức tính vị trí tương đối của 2 điểm với 1 đường thẳng

5.1.5. Phương trình đường phân giác của góc tạo bởi 2 đường thẳng

Công thức lập phương trình đường phân giác của góc tạo bởi 2 đường thẳng

5.2. Đường tròn

Các dạng phương trình đường tròn

5.3. Elip

phương trình đường elip

5.4. Hypebol

phương trình đường hypebol

5.5. Parabol

phương trình đường parabol

 

Banner odau.info chúc mừng năm mới 2021
 
Địa chỉ - Chỉ đường Cẩm nang - Tư vấn Giáo dục - Du học