Logo hoctoan.net
  TRUNG TÂM HỌC TOÁN hoctoan.net  
  Tự học toán cấp 3, Gia sư toán qua mạng  
   
Trang chủ
Giới thiệu
Hướng dẫn
Đăng ký
Chương trình
  Môn toán cấp 2
  Môn toán cấp 3
  Lý thuyết
  Công thức toán cấp 3
  Công thức đại số
  Công thức lượng giác
  Công thức đạo hàm & tích phân
  Công thức tính diện tích
  Công thức tính thể tích
  Công thức phương pháp tọa độ mặt phẳng
  Công thức vectơ
  Công thức hệ thức lượng trong tam giác
Công thức phương pháp tọa độ không gian
  Bài tập
  Trắc nghiệm
  Đề thi ĐH
Form mẫu
Liên hệ

Phần công thức toán học cấp 3: phương pháp tọa độ không gian

1/ Mặt phẳng

1.1. Phương trình tổng quát của mặt phẳng; Phương trình đoạn chắn của mặt phẳng; Tính góc giữa 2 mặt phẳng; Tính khoảng cách từ 1 điểm tới 1 mặt phẳng

Các dạng phương trình mặt phẳng, góc giữa 2 mặt phẳng, khoảng cách từ 1 điểm tới 1 mặt phẳng

1.2. Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng:

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng

2/ Đường thẳng

2.1. Phương trình tham số của đường thẳng; Phương trình chính tắc của đường thẳng; Phương trình tổng quát của đường thẳng

Các dạng phương trình đường thẳng

2.2. Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng

Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng

2.3. Tính góc giữa 2 đường thẳng

Tính góc giữa 2 đường thẳng

2.4. Tính khoảng cách từ 1 điểm tới 1 đường thẳng; Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau

Tính khoảng cách từ 1 điểm tới 1 đường thẳng; Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau

2.5. Tính góc giữa 1 đường thẳng và 1 mặt phẳng

Tính góc giữa 1 đường thẳng và 1 mặt phẳng

3/ Mặt cầu

3.1. Phương trình mặt cầu

Phương trình mặt cầu

3.2. Sự tương giao giữa mặt cầu và mặt phẳng

Sự tương giao giữa mặt cầu và mặt phẳng

Banner odau.info chúc mừng năm mới 2021
 
Địa chỉ - Chỉ đường Cẩm nang - Tư vấn Giáo dục - Du học