Logo hoctoan.net
  TRUNG TÂM HỌC TOÁN hoctoan.net  
  Tự học toán cấp 3, Gia sư toán qua mạng  
   
Trang chủ
Giới thiệu
Hướng dẫn
Đăng ký
Chương trình
  Môn toán cấp 2
  Môn toán cấp 3
  Lý thuyết
  Công thức toán cấp 3
Công thức đại số
  Công thức lượng giác
  Công thức đạo hàm & tích phân
  Công thức tính diện tích
  Công thức tính thể tích
  Công thức phương pháp tọa độ mặt phẳng
  Công thức vectơ
  Công thức hệ thức lượng trong tam giác
  Công thức phương pháp tọa độ không gian
  Bài tập
  Trắc nghiệm
  Đề thi ĐH
Form mẫu
Liên hệ

Phần công thức đại số cấp 3

1/ Tam thức bậc hai

công thức biện luận nghiệm tam thức bậc 2

2/ Hằng đẳng thức đáng nhớ (Mở rộng cho 3 số)

Công thức hằng đẳng thức đáng nhớ mở rộng

3/ Bất đẳng thức Co-sy (Cauchy):

Công thức bất đẳng thức co-si, cauchy

4/ Cấp số cộng: số hạng tổng quát, tính tổng một cấp số cộng:

Công thức cấp số cộng

5/ Cấp số nhân: số hạng tổng quát, tính tổng một cấp số nhân:

Công thức cấp số nhân

6/ Phương trình, bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối

Công thức, cách giải phương trình và bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối

7/ Phương trình, bất phương trình chứa căn bậc chẵn

Công thức, cách giải phương trình và bất phương trình chứa căn bậc chẵn

8/ Phương trình, bất phương trình logarit

Công thức, cách giải phương trình và bất phương trình logarit

9/ Phương trình, bất phương trình mũ

Công thức, cách giải phương trình và bất phương trình mũ

10/ Lũy thừa

Công thức lũy thừa

11/ Logarit

Công thức logarit

12/ Tổ hợp và xác suất: qui tắc cộng mở rộng, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, công thức tính chất tổ hợp

Công thức tổ hợp và xác suất

13/ Nhị thức Niu-ton

Công thức khai triển newton, niu-ton

Banner odau.info chúc mừng năm mới 2021
 
Địa chỉ - Chỉ đường Cẩm nang - Tư vấn Giáo dục - Du học